+387 65 309 863
+387 65 309 863

Anamneza pred kiropraktički tretman

Anamneza je prva stvar koja se radi kada pacijent dođe u ordinaciju. Ovo se radi jako detaljno i zapisuju
se sve tegobe i poremećaji koje navodi pacijent, jer svaka tegoba koju pacijent prijavi je stvarna i ne treba
je podcjenjivati, a još manje negirati. Svaka tegoba i poremećaj ima svoj uzrok i potrebno ga je utvrditi!

Anamneza

Fizikalni pregled pacijenta

Fizikalni pregled pacijenta slijedi poslije uzimanja anamnestičkih podataka (anamneza). On uključuje procjenu
posture pacijenta, njegovog hoda, građe tijela, konstitucije i oblika kičme, eventualnih anomalija grudnog
koša i kičme, naročito postojanje pretjerane zakrivljenosti kičme u u sagitalnoj ravni hiperkifoze i
hiperlordoze, te izravnjavanje fiziološke zakrivljenosti kičme, ili zakrvljenosti kičme u frontalnoj ravni
skolioza. Ocjenjuje se kvalitet i obim pokreta zglobova i mišićna snaga, te prisustvo bolova pri određenim
pokretima zglobova i tijela.

Manuelni zahvati slijede po završetku fizikalnog pregleda. Ti zahvati su bezbolni, brzi i zahtijevaju od
teraputa veliko iskustvo, znanje i vještinu koja se stiče godinama. Manualne tretmane na kičmi mogu
izvoditi samo doktori medicine koji su završili specijalizaciju iz ove oblasti u trajanju od dvije godine
(SR Njemačka) ili završen fakultet za kiropraktiku u trajanju od pet godina (USA). Cilj manuelnih
tretmana je da uspostavi ponovnu pokretljivost blokiranih funkcionalnih segmenata kičme i drugih
zglobova.

Primjer: Ako se u kiropraktičku praksu javi pacijent zbog glavobolje koja je uzrokovana poremećajima u
vratnoj kičmi proći će ovu proceduru. Kod većine pacijenata već poslije prvog tretmana, a često i
momentalno prestaje glavobolja. U zavisnosti od vrste poremećaja uredi se jedan ili više tretmana.
Glavobolje i druge tegobe koje su vertebrogenog porijekla mogu se jedino liječiti na ovaj način.
Kiropraktika dakle otklanja uzrok, tegoba i poremećaja i bavi se izliječenjem.

Liječenje tegoba koje se pojavljuju kao posljedica poremećaja u kičmi (glavobolja, migrena, vrtoglvica,
omaglice, bolovi u vratu, bolovi u ramenima, bolovi između plećki i dr.) i liječenje disfukcijskih
poremećaja uzrokovanih poremećajima u kičmi (vrtoglavica, otežani udisaj, lupanje srca, šumovi u ušima,
žgaravica, poremećaj raspoloženja, panični poremećaj i dr.) su u službenoj medicine neuspješni i
izazivaju frustraciju pacijenata i njihovih doktora. Ova velika grupa pacijenata liječi se metodama
služebene medicine isključivo simptomatski, medikamentozno dugotrajno i neuspješno.

Kiropraktika ompogućava ovim pacijentima brzo i uspješno izliječenje.


Dr spec. med. Boris Škarica
dipl. kiropraktičar DGMM AMM Berlin
dipl. kiropraktičar TTPT Hamburg

Copyright © 2021 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način i bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite