+387 65 309 863
+387 65 309 863

Dr Boris Škarica – biografija

Dr Boris Škarica je najpoznatiji doktor kiropraktičar Jugoistočne Evrope. Veoma uspješnu i jedinstvenu praksu za kiropraktiku i akupunturu vodi u Janji pored Bijeljine i u Sarajevu. Dr B. Škarica rođen je u Sarajevu 1956. godine gdje je završio Medicinski fakultet. 1979. godine proglašen je za najboljeg studenta BiH.

Školovanje Dr Boris Škarica

Dr Boris Škarica je doktor porodične medicine i specijalista ginekologije i akušerstva. Specijalizaciju je završio na Ginekološko akušerskoj klinici u Beogradu GAK. Postdiplomski studij pohađao je na zagrebačkom Sveučilištu iz oblasti primjene ultrazvuka u kliničkoj medicini. Brojna stručna usavršavanja iz oblasti ginekologije, akušerstva, kliničkog ultrazvuka i porodične medicine, završio je na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Naučni radovi i ostala dostignuća

1. Skarica B. Effectiveness of Manual Treatment on Pregnancy Symptoms: Usefulness of Manual Treatment in Treating Pregnancy Symptoms. Med Arch. 2018;72(2):131-135.

2. Bilobrk-Josipovic Lj, Brkovic I, Pocrnja Z, Lovrinovic B, Skarica B, Laco P. Second Delivery Ater a Previous Cesaerean Section. Gyneacol Perinatol. 2013; 22(2):109-115.

3. Skarica B. Vještaćenje očinstva. Glas medicinara. 1979; 19 (1-2):57-60.

2018 godine objavio je prvu naučnu studiju u svijetu iz oblasti vetebrogenih disfukcijskih tegoba i poremećaja: Skarica B. Effectiveness of Manual Treatment on Pregnancy Symptoms:Usefulness of Manual Treatment in Treating Pregnancy Symptoms. Med Arch. 2018;72(2):131-135. – vidi link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29736103

2019 godine objavio je knjigu iz oblasti psihologije emocija pod naslovom „Ljubav“ geneza-struktura-klasifikacija-svrha, u izdanju izdavačke kuće „Dobra knjiga“ iz Sarajeva. ISBN 978-9958-27-500-5, COBISS.BH-ID 27373574

Do 1992. godine je bio jedan od najuspješnijih fitoterapeuta u SFRJ. Prije otkrića bakterije Helicobacter pylori, uzročnika čira na želudcu i dvanaestercu, svojim originalnim i zaštićenim preparatima na bazi ljekovitog bilja u potpunostri je izliječivao oboljele od ove, do tada neizlječive bolesti.  Osnivač je firme “Ecopharm” koja se bavila proizvodnjom ljekovitih preparata na bazi ljekovitog bilja.

Danas je u javnosti najviše poznat kao doktor koji isključivo manuelnim tretmanom uspješno otklanja brojne tegobe i poremećaje kao što su: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, akne, povraćanje, šumovi u ušima, bolovi u vratu, bolovi u ramenima i leđima, lupanje srca, žgaravica, mučnina, bolovi ispod rebarnih lukova, dizurične smetnje, trudničke tegobe, staračke tegobe, paničene napade i druge tegobe i poremećaje vertebrogenog porijekla.

Sertifikacija u Njemačkoj

Kiropraktiku je usavršavao u Jeni, Potsdamu, Lajpcigu, Berlinu i Hamburgu gdje je stekao sertifkat udruženja doktora kiropraktičara iz Berlina – GDMM AMM Berlin. Na usavršavanju u Hamburgu stekao je diplomu kiropraktičara Tompsonove kiropraktike. Član je Udruženja ljekara kiropraktičara iz Berlina – GDMM AMM Berlin.

Sa saradinicom Bojanom Škaricom koja je diplomirani kiropraktičar i akupunkturista sa međunarodinim sertifikatom, vodi veoma uspješnu i poznatu praksu za kiropraktiku i akupunkturu u Janji pored Bijeljine i u Sarajevu.

Dr spec. med. Boris Škarica

Doktor porodične medicine

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ultrasoničar

Diplomirani doktor kiropraktičar sa sertifikatom iz Berlin – GDMM AMM Berlin
Diplomirani doktor Tomsponove kiropraktike sa diplomom iz Hamburga (TTPT) DAGC/DACS Hamburg

Učešće na kongresima

1. Skarica B. Uticaj akutnog trovanja manganom na ukupnu aktivnost nespecifičnih esteraza u serumu i ekstraktu uretre. XX stručni kongres na studentite po medicina i stomatologija na Jugoslavija 29-31.III. 1978; Skopje, Jugoslavija; 1978. p. XXX-XXX.

Aktivnosti

1. Editor in chief: Glas medicinara, Stručni časopis Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta Sarajevo, YU ISSN 0436-032X from 1978 to 1980. Stručno predavanje “ Verebrogena disfunkcijska bolest” Srpsko lekarsko društvo Beograd, 16. 12. 2019.

2. “Ljubav” geneza, strutura, klasifikacija svrha, Dobra knjiga, 2019.-172 str.:ilustr.: 20cm Bibliografija:str.157-261 ISBN 987-9958-27-500-5 COBIS BH-ID 27373574

Call Now ButtonPozovite