+387 65 309 863
+387 65 309 863

Mučnina i povraćanje u trudnoći

Definicija: Mučnina i povraćanje u trudnoći javljaju se između četvrte i sedme nedelje trudnoće kod gotovo 80% trudnica. Najčešće prestaju do 16.,  a najkasnije do 20. nedelje trudnoće. Češće se javljaju kod trudnica u gradskim sredinama nego kod onih koje žive na selu.

Sinonimi: lat.: Emesis gravidarum, engl.: Morning sickness, Nausea and vomiting of pregnancy.

Hyperemessis gravidarum je najteža forma ovog stanja i pojavljuje se u jednoj u dvije stotine trudnoća. Ovo teško stanje praćeno je stalnim povraćanjem, gubitkom tečnosti, pojavom ketoze, poremećajem mineralnog statusa i gubitkom tjelesne težine većim od 5%. Češće se javlja kod višeplodnih trudnoća, gestacijske trofoblastne bolesti, trisomije 21 para hromosoma (Down syndrom) i hidropsa ploda.

Neka istraživanja ukazuju na moguću povezanost psihičkih faktora i razvoja mučnine i povraćanja u trudnoći. Istovremeno uloga horiogonadotropnog i estrogenog hormona kao mogućih uzročnika ovih tegoba je nejasna.

Etiologija i patofiziologija

I pored brojnih istraživanja uzrok povraćanja u trudnoći je i dalje nepoznat. Pored psiholoških faktora, kao mogući uzrok ovih tegoba navode se i poremećaji grastrointestinalnog trakta. Prema nekim teorijama porast koncentarcije progesterona može dovesti do ovog poremećaja. Druge studije ukazuju da bi mogući uzrok mučnine i povraćanja u trudnoći mogla da bude poremećena pokretljivost želudca – gastrična disritmija. U novijim studijama se navodi da kronična infekcija želudca izazvana bakterijom Helicobacter Pylori može biti uzrok navedenih tegoba, jer je ova bakterija pronađena kod 61,8 % trudnica sa hiperemezom.

Diferencijalna diagnoza i evaluacija

Kvalitetna anamneza i kompletan klinički pregled trudnice sa stalnim povraćanjem su neophodni za postavljanje konačne diagnoze. Mučnina i povraćanje koje se javljaju u početku trudnoće su najčešće prolazni i spontano nestaju do 16. nedelje trudnoće. Međutim ako se mučnina i povraćanje jave poslije 9. nedelje trudnoće treba misliti i na druge uzroke.

Kliničkim ispitivanjem trudnice može se utvrditi postojanje pijelonefritisa koji je relativno čest u trudnoći i koji može biti uzrok mučnine i povraćanja. Potreban je ultrazvučni pregled abdomena kako bi se ispitalo stanje na jetri, žučnoj kesi i bubrezima. Detaljni biohemijski nalazi takođe mogu biti korisni. Dodatno, kao jedan od mogućih uzroka hiperemeze može biti i masna jetra i preekslampsija.

Mogući uzroci povraćanja u trudnoći su gastrointestinalni, genitourinarni, metabolički i neurološki poremećaji.

Mučnina i povraćanje u trudnoći i njihov uticaj na majku i plod

Nekomplikovana mučnina i povraćanje ne ostavljaju štetne posljedice po plod i trudnicu. Međutim hiperemeza je udružena sa raznim nepovoljnim efektima po majku kao što su: abrupcija posteljice, ruptura ezofagusa, pneumotoraks, periferna neuropatija i preeklampsija. U ovim stanjima postoji povećani rizik za smrt ploda u materici i zaostajanje u rastu (IUGR).

Liječenje mučnine i povraćanja u trudnoći zavisi od težine i vrste tegoba. Terapijski spektar se kreće od pravilne ishrane do upotrebe medikamenata protiv povraćanja, hospitalizacije ili čak vještačke ishrane trudnice. Liječenje treba da započne odgovarajućom dijetom i emocionalnom podrškom trudnice. 2002. godine publikovan je Cohranov pregled raznih farmakoloških i nefarmakoloških mjera koje se sprovode u liječenju trudničke mučnine, povraćanja i hiperemeze.

Nefarmakološko liječenje

Pravilna ishrana je prva mjera u liječenju blaže mučnine i povraćanja. Trudnicama se savjetuje da uzimaju manje obroke više puta dnevno, da izbjegavaju neprijatne mirise i odbojnu hranu. Hrana treba da bude blagog ukusa, bogata ugljenim hidratima, a siromašna masnoćom. Slana hrana kao što su slani krekeri i čips se ujutro dobro podnose. Tekućinu sa kiselim i oporim ukusom trudnice bolje podnose nego vodu. Članovi porodice trebaju prihvatiti promjenu u načinu ishrane i nekim domaćim navikama.

Emocionalna podrška

Iako mučnina i povraćanje u trudnoći i hiperemeza nisu jako povezane sa psihičkim oboljenjima neke trudnice mogu postati depresivne ili razdražljive. Zato je važno da imaju razumijevanje i emocionalnu podršku od strane svoje porodice. Konsultacije sa ljekarom su potrebne u slučaju nasilnog ponašanja ili postojanja psihijatrijskog oboljenja.

mučnina i povraćanje u trudnoći

Mučnina i povraćanje u trudnoći najbezbolnije se oktlanja kiropraktikom

Kiropraktika je do sada jedina metoda koja pokazuje veliki uspjeh u otklanjanju mučnine i povraćanja u trudnoći. Njene prednosti u odnosu na ostale metode su očigledne. Prije svega kiropraktički tretmani pokazuju visoku gotovo sto postotnu efikasnost. Prirodan su i neinvazivan način liječenja što je od posebne važnosti jer se mučnine u trudnoći javljaju u prvoj trećini trudnoće kada je plod u fazi formiranja organa. U ovom osjetljivom periodu organogeneze (stvaranje unutrašnjih organa ploda) plod je najosjetljiviji i treba izbjegavati hemijske lijekove. Kiropraktički tretman traje svega nekoliko minuta i dovodi do momentalnog i trajnog prestanka tegoba. Obzirom na svoju uspješnost, sigurnost, neškodljivost, jednostavnost, brzinu i bezbolnost kiropraktilki tretman danas predstavlja metodu izbora za otklanjanje mučnine i povraćanja u trudnoći.

Farmakološko liječenje

Korištenje pyridoxin-a, meclizina, diphenilhydramina i metoclopramid-a u svhu liječenje trudničke mučnine i povraćanja prema dosadašnjim saznanjima nije povezano sa povišenim rizikom od nastankom urođenih anomalija ploda.

Pyridoxine (vitamin B6) se može koristiti kao jedini lijek za liječenje tudničke mučnine i povraćanja ili u kombinaciji sa doxylaminom. Jedna studija je dokazala da je vitamin B6 u dozi od 25 mg koji se uzima na 8 sati (75 mg dnevno) bio uspješniji od placeba (nivo dokaza A, RTC). Nije utvrđeno štetno dejstvo vitamina B6 na plod ako se koristi u farmakološkoj dozi. Doxilamin tablete od 25 mg se također mogu koristiti jednom u toku noći kao samostalan lijek ili u kombinaciji sa vitaminom B6 (3 x 25mg).

Od 1970. godine u USA se koristio kombinovani preparat (Pyridoxin – Doxylomin) pod nazivom Bendectin. Međutim, iako mulitple naučne studije nisu dokazale štetnost ove kombinacije lijekova za plod i trudnicu, 1983. godine proizvođači su ga samoinicijativno povukli sa tržišta zbog straha od mogućih sudskih parnica. Kombinacija Pyridoxin-doxylamin je još uvijek jedini lijek kojeg američka agencija za hranu i lijekove (U.S. Food and Dug Adminsitration) označava kao sredstvo protiv mučnine i povraćanja u trudnoći.

Antiemetici, antihistaminici, antiholinergici i kortikosteroidi se koriste ako prethodna terapija nije uspješna. Međutim njihova uspješnost kao i upotreba u trudnoći je kontroverzna. U najtežim slučajevima povraćanja prelazi se takođe i na parenteralni put ishrane.

Nevjerovatna izliječenja i izjave pacijenata pogeldati ovdje.

Copyright © 2020 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole

Call Now ButtonPozovite