+387 65 309 863
+387 65 309 863

Šta je to kiropraktika

Šta je to kiropraktika? Kiropraktika je zdravstvena metoda koja se bavi funkcionalnim poremećajima zglobova kičme i zglobova ekstramiteta i poremećajima rada unutrašnjih  organa koji su ovim poremećajima izazvani. Zbog funkcionalnih poremećaja kičme često se javljaju bolovi u različitim dijelovima tijela. Takođe i poremećaji funkcije različitih organa i/ili organskih sistema, bez prisustva bolova u kičmi.

Kiropraktika je prizanta zdravstvena profesija koja se bavi reverzibilnim blokadama zglobova kičme extremiteta i zdjelice.

Šta je to kiropraktika

Copyright © 2020 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole

Call Now ButtonPozovite