+387 65 309 863
+387 65 309 863

16. nedelja trudnoće – drugi trimestar

Beba – 16. nedelja trudnoće

16. nedelja trudnoće donosi to da je vaša beba sada dugačka 11,6 cm i teška je čitavih 100g. Bebini nokti su sada dobro formirani a uši su se pomjerile od vrata ka glavi. Beba redovno prazni svoj mokraćni mjehur svakih 40-45 min. Koordinacija pokreta ruku i nogu je sada mnogo bolja. Uz pomoć ultrazvuka moguće je utvrditi da li je vaša beba muško ili žensko iako je to još uvijek prilično rano. Pupčanik bebe je sada potpuno vidljiv. Tokom trudnoće pupčanik bebu obezbjeđuje hranljivim materijama koje potiču iz hrane koju konzumirate.

Mama – 16. nedelja trudnoće

Od ove nedelje bi mogli da osjetite bebine pokrete naročito ako ste mršavi i već ste bili trudni. Generalno možete osjetiti bebine pokrete jedan mjesec ranije nego u predhodnoj tudnoći. Međutim nije neobično da trudnice u prvoj trudnoći ne mogu da razaznaju fetalne pokrete sve do 24. nedelje.

Koliko treba da jedete

Većina doktora preporučuje porast normalno uhranjenih žena u toku trudnoće za 12,5 kg – 17,5 kg . Najveći dio porasta tjelesne težine se ostvari u drugom i trećem trimestru. Ako ste bili neuhranjeni prije trudnoće trebaćete obezbijediti veći porast tjelesne težine i obrnuto, ako ste imali višak kilograma prije trudnoće biće potreban manji porast tjelesne težine. Sve žene povećavaju tjelesnu težinu tokom trudnoće, zbog težine ploda, plodove vode, porasta maternice i naslaga masnog tkiva.

Kupovina odjeće

Oko 16. nedelje nestaje struk i tada se obično kreće u kupovinu trudničke djeće. Ako to već do sada niste osjetili sada bi mogli osjetiti blage lepršave pokrete koji potiču od ploda koji pluta u plodovoj vodi.

Uobičajeno je da se u ovom periodu između 16. i 18. nedelje trudnoće radi alfafetoproteinski test – AFP test. Ovo je jednostavan test gdje se iz uzorka krvi majke mjeri količina proteina koji vaša beba luči u mokraćni mjehur. Povišeni nivo ovog proteina može ukazivati da se fetus nalazi pod distresom, ili ukazivati da se fetus nalazi pod povišenim rizikom od određenih urođenih anomalija uključujući defekte kičmenog stuba i kičmene moždine (defekti neuralne cijevi).

Komplikacije koje su udružene sa povišenim nivoom AFP uključuju spinu bifidu i Down sindrom. Ako imate pozitivan AFT test vaš ginekolog će uraditi ultrazvučni pregled fetusa i/ili će uz vašu saglasnost uraditi amniocentezu da otkrije oboljenje ili da se razjasne razlozi koji su doveli do povećanog nivoa AFP.

Neke žene imaju povišene vrijednosti AFP bez objašnjivog razloga, što svakako treba imati u vidu. Ni jedan test nije 100% tačan. Ako želite možete da odbijete testiranje. Najveći broj testova je rezervisan za otkrivanje Down sindroma i drugih genetskih anomalija kod žena koje su starije od 35 godina, zato što su te žene pod većim rizikom. U današnje vrijeme nije neobično da se žene odlučuju na trudnoću u četrdesetim godinama života.

Zapravo, sada se više nego ikada prije žene odlučuju za prvu bebu u četrdesetim godinama života. Ipak ne zaboravite da kvalitet i količina jajnih ćelija opada sa godinama. Zbog toga je mnogim ženama zbog odmaklih godina života potrebna pomoć asistirane oplodnje. Danas sve više žena zasniva porodicu i rađa tek kada ostvare poslovnu karijeru ili neke druge životne ciljeve, što dodatno otežava situaciju.

Ljekarski pregledi trudnice – 16. nedelja trudnoće

Prvi obavezni ljekarski pregled trudnice je u 16. nedelji trudnoće

Pretrage i medikamenti koji se preporučuju u urednoj trudnoći

Preventiva: uzimanje tableta sa fluorom

Prvi obavezni ljekarski pregled trudnice treba obaviti u 16. nedelji trudnoće.Pri kontrolnim pregledima trudnice treba pratiti napredovanje trudnoće i tragati za faktorima rizika. Ako se utvrdi postojanje faktora rizika treba planirati veći broj kontrolnih pregleda ili dopuniti sadržaj kontrolnih pregleda.

Sadržaj prvog obaveznog redovnog ljekarskog pregleda trudnice u 16 . nedelji trudnoće:

 • određivanje starosti trudnoće
 • uzimanje anamnestičkih podataka o opštem stanju zdravlja i o toku trudnoće.
 • određivanje arterijske tenzije – AT i tjelesne mase – TM.
 • inspekcija donjih ekstremiteta na edeme i proširene vene
 • ginekološki pregled pod spekulumom i bimanuelni unutrašnji pregled trudnice. Procjena potrebe za stavljanjem serklaža
 • laboratorijski pregled: broj eritrocita, hemoglobin, cjelokupni urin.
 • preporučiti svim trudnicama koje nisu uradile skrining na hromozomopatije u prvom trimestru trudnoće tripl test (beta HCG, AFP, E3)
 • kod Rh inkopatibilija kontrola titra RhD antitijela – RhD At
 • upućivanje na preventivni stomatološki pregled
 • upućivanje u školu za roditeljstvo
 • davanje savjeta o higijensko-dijetetskom režimu u toku trudnoće
 • izvršiti procjenu radne sposobnosti trudnice.

Dr Boris i Bojana Škarica

16. nedelja trudnoće
Dr Boris i Bojana Škarica

Call Now ButtonPozovite