+387 65 309 863
+387 65 309 863

Category

Ljubav

Pregled svih odlomaka iz knjige “Ljubav” čiji je autor Dr Boris Škarica

„Prava“ ili bezuslovna ljubav ne mora biti veoma jaka i doživotna, kao što se to često misli.Ovakva ljubav je zapravo opis jedne snažne i beskrajne ljubavi koja je moguća,ali je kao i svaka druga krajnost veoma rijetka. Većina ljubavi koje nam se dese nisu doživotne niti su veoma jake, ali su ipak ljubavi. Jačina ljubavi...
Read More
Onaj koji voli svjestan je vlastite spremnosti na davanje/žrtvovanje u ime ljubavi.Što je ta spremnost veća, veća je emocija i ljubav. Ako je nema, nema ni ljubavi. B. ŠkaricaRadost davanja u ime ljubavi nerijetko više usrećuje onoga koji daje, nego onoga koji prima. Nije lako razumjeti niti objasniti zašto se voli i kako nastaje ta...
Read More
Čovjek je jedini izvor ljubavi, jer samo on može da voli. Čovjek stvara, doživljava i upućuje ljubav, pa se zbog toganaziva subjekt ljubavi. Objekt kome se upućuje ljubav je objekt ljubavi. Dakle, za ljubav je potrebno dvoje, subjekt iobjekt. Izuzetak od ovog pravila je samoljubav u kojoj je čovjek istovremeno subjekt i objekt ljubavi koju...
Read More
Čuveni zavodnik Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt  rođen je 1725. godine u Veneciji, bio je veoma inteligentan i obrazovan čovjek, koji je za vrijeme svog burnog života proputovao cijelu Evropu i družio se sa najmoćnijim i najobrazovanijim ljudima svog vremena. Pravnik po struci, avanturista u duši bio je sveštenik, muzičar, oficir, špijun, diplomata, biznismen, diplomata,...
Read More
Šta je to ljubav, kako i na koji način su je predstavili veliki mislioci? Platon: „Ljubav je sila koja teži sjedinjavanju dva tjelesna bića koja se vole u tjelesnom, duhovnom i duševnom smislu.“ Paskal: „Ljubav je borba između tlapnje i stvarnosti.“ Spinoza: „Ljubav je predstava o određenoj osobi koja je praćena emocijom – Gaudium cum...
Read More
Call Now ButtonPozovite