+387 65 309 863
+387 65 309 863

Nerijetko čujete da su kičmeni stub i srce povezani, tačnije, da iskrivljena kičma može izazvati probleme na srcu. Utiče li kičma i na neke druge organe?

Kod zdravog srca, dolazi do stvaranja 60 do 100 signala po jednoj minuti. Ove brojke mogu da se poremete i dolazi do abnormalnosti u otkucajima koje se jednom riječju nazivaju aritmija. Razlog tome može biti iskrivljena kičma.

Šta je aritmija?

Kada doslovno prevedemo, riječ aritmija znači ‘’bez ritma’’.

Ovaj zdravstveni poremećaj pojavljuje se kada električni impulsi, koji koordiniraju otkucaje srca, ne rade ispravno, što ima za posledicu da srčani mišić gubi normalan ritam.

Tada osoba ima osjećaj treperenja u grudima ili da srce vrlo snažno lupa.

iskrivljena kičma

Kada srčani mišić nepravilno radi, cijeli organizam se ugrožava, a može doći i do oštećenja na samom srcu.

Ovaj poremećaj obično pogađa ljude starije od 50 godina, ali je sve češća pojava i kod mladih ljudi zbog lošeg imuniteta.

U zavisnosti od ritma kojim otkucava srce, aritmiju dijelimo na nekoliko grupa.

Bradikardija su usporeni otkucaji srca.

Tahikardija su ubrzani otkucaji srca.

Fibrilacija ili flater su nepravilni otkucaji srca.

Kako iskrivljena kičma utiče na probleme sa srcem?

Zakrivljenost kičme, pomjereni pršljenovi i druge degenerativne bolesti mogu stvarati pritisak u grudnom košu i tako uticati na poremećaje u radu srca. Takodje, ukoliko su i nervi koji polaze iz kičme pritisnuti, to će direktno dovesti do bola i poremećaja funkcije organa sa kojima su povezani.

U zavisnosti prema samom stepenu zakrivljenosti kičme, tegobe sa sobom donose i određene veće ili manje funkcionalne probleme. Ti problemi se odnose na funkcionisanje organa, poput pluća, srca, bubrega i ostalih. Sve ovo se dešava zbog zakrivljenosti koja uzrokuje pritiskanje i onemogućuje normalnu funkciju.  Nervoza, visok pritisak, ubrzano lupanje srca, hronični umor i slaba koncentracija simptomi su koji se takođe mogu javiti ako kičma pravi pritisak na grudni koš i unutrašnje organe.

Više o kiropraktičkim tretmanima saznajte ovdje.

Copyright © 2020 Dr. Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu niti prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite