+387 65 309 863
+387 65 309 863

Trudničke tegobe -FANTASTIČNO OTKRIĆE KIROPRAKTIKE koje u 90% slučajeva otklanja trajno sve tegobe

Koja je spona kiropraktike i pomaganja u drugom stanju?

U oblasti ginekologije, kiropraktika je bila najmanje primjenjivana. Pojavama trudničkih tegoba ginekolozi inače ne znaju uzroke svake trudničke tegobe. Te tegobe su se uglavnom potcjenjivale, osim ako nisu drastične i obzirom da se javljaju spontano bez ponatog uzroka. Te tegobe su često prisutne u jednoj trećini trudnoće. Ali dešava se da se tegobe prošire tokom cijele trudnoće a nekada znaju da se nastave i posle porođaja.

Trudničke tegobe, trudnička hiperemeza ili mučnina i povraćanje

trudničke tegobe

Jedna od trudničkih tegoba koja može da dosegne izuzetno jak intenzitet je hiper trudnička hiperemeza ili permanentna mučnina i povraćanje koje je prisutno kod 1 do 2% trudnica. Sa takvim trudnicama ginekolozima se dešavaju ogromni problemi jer se ne mogu primjenit svi medikamenti da bi se spriječilo povraćanje. Dolazi do rapidnog pada tjelesne težine, iscrpljenosti, malaksalosti a u nekim krajnjim situacijama takva trudnoća se mora prekinuti.

Ostale trudničke tegobe i poremećaji

Malaksalost, vrtoglavica, učestalo mokrenje, bol u predjelu želuca odnosno postoji negdje oko tridesetak trudničkih tegoba i poremećaja.

Primjena kriopraktike u trudnoći

Primjenom kiropraktike Dr Škarica  uspješno otklanja sve tegobe koje trudnice imaju bez upotrebe medikamenata. Ovo je bilo fantastično otkriće koje nije bilo nigdje publicirano, a onda je uradio jednu prospektivnu studiju gdje je bilo 125 trudinca koje su bile praćene od prvog dana od kada su došle na kontrolu pa sve do porođaja. Rezultati liječenja mučnine, žgaravice, povraćanja, bolova u vratu i drugih trudničkih tegoba bili su zapanjujući jer su uspješno otklonjene trudničke tegobe kod 97% trudnica sa jednim do tri tretmana. Ova naučna studija je objavljena u časopisu Akademija Nauka Bosne i Hercegovine.

Na osnovu ove naučne studije Dr Škarica je dobio pozive iz Zapadne Evrope kako bi prisustvovao seminarima, pozive iz Sjedninjenih Američkih Država na učešće u kongresima i tako dalje. To je pokazalo da se trudničke tegobe uspješno mogu otkloniti kiropraktičkim tretmanom jer su tretmani u trudnoći sigurni, bezbolni, brzi, jednostavni i što je najvažnije oni su efikasni što apsolutno isključuje potrebu za medikamentima.

Primer trudnice koja je bila kod  dr.Škarice

Ova trudnica je bila kod Dr Škarice zbog hiperemeze tj stalnog  i učestalog povraćnja. Svakodnevno je povraćala po 30 puta bez obzira da li je uzimala hranu. Bila je na tretmanu zbog tog istog poremećaja prije pet godina zbog tog istog poremećaja i sa tri tretmana Dr Škarica je uspjeo potpuno da riješi tu hiperemezu što je bio do sada izvanredan uspjeh.

Pomoć za naše trudnice postoji

Kiropraktika je metoda izbora liječenja tegoba i poremećaja u trudnoći zato što je trudnoća stanje koje može biti opasno i po majku i po plod.

Pogledajte video klip Dr Škarice gdje objašnjava trudničke tegobe i poremećaje.

Copyright © 2020 Dr. Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu niti prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite