+387 65 309 863
+387 65 309 863

Gdje je sve primjenjiva kiropraktika i iskustva pacijenata

Kiropraktika i iskustva mnogobrojnih pacijenata koji su posjetili oridinaciju Dr Boris i Bojana Škarica nazivaju svoja izliječenja nevjerovatnim. Ovo se ne odnosi na čudesna izliječenja već upravo na nevjerovatna izliječenja, izliječenja za koje bi se moglo pretpostaviti da bi mogla da uslijede.

Kiropraktika se bavi upravo onim segmentom zdravstvenih tegoba koje se ne mogu otkloniti niti jednim drugim načinom liječenja već samo kiropraktičkim tretmanom i zbog toga uvijek nastupi iznenađenje nakon tretmana. Posebno, ako su pacijenti liječeni u savremenim evropskim i svjetskim zemljama, najsavremenijim metodama. Ako pacijent ima probleme sa kičmenim stubom, to je mehanički problem, on se mehaničkim putem jedino može i riješiti.

kiropraktika iskustva
Dr Boris Škarica

Ono što je iznenađujuće, da tegobe koje nastaju zbog blokada na kičmenom stubu, iznenada nestanu primjenom tretmana, i to je ono što je najfrapantnije. To je trenutak kada pacijent ima vrtoglavice nekoliko godina i izvrši se primjena manuelnog pokreta na vratnoj ili grudnoj kičmi, vrtoglavice odjednom nestanu.

Ono što se obično misli je da su neke tegobe normalne kada je u pitanju trudnoća kao što je povraćanje, mučnine ili često mokrenje. Takve tegobe se vrlo često mogu otkloniti. Dr Boris Škarica je takođe i ginekolog-akušer koji je uspiješno riješava ovakve tegobe primjenom kiropraktike bez ikakve upotrebe medikamenata. Često se dešava da se ovakvi pacijenti šalju na infuzije ili se preporučuje koznumacija različitih medikamenata. Kiropraktika i iskustva pacijenata govore mnogo o uspiješnoj primjeni manuelnih tenhnika koje Dr Boris Škarica primjenjuje prilikom tretmana, a sve to u zavisnosti od tegoba pacijenata.

Odlična primjena kiropraktike može se vidjeti i kod pacijenata koji imaju glavobolje. To nisu uobičajene glavobolje gdje čovjek osjeti snažnu intenzivnu bol na jednom mjestu. To je više neka vrsta pritiska, stezanja ili razvlačenja u glavi, trnjenja. Najčešće to bude na potiljku i čelu. Takvi pacijenti imaju probleme i u korijenu nosa, bol u dubini očiju, smetnje sa vidom, smetnje sa sluhom, šumove u ušima. Ovo može trajati od nekoliko dana do nekoliko godina i često je praćeno mučninom, povraćanjem, fotobijom što čovjeka čini neraspoloženim, bezvoljnim, umanjuje se radni kapacitet. Ovakav tip glavobolje najčešće je povezan sa problemima vratne kičme i to se zove cervikalna glavobolja.

Pogledajte nevjerovatna izliječenja na linku ovdje.

Copyright © 2020 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite