+387 65 309 863
+387 65 309 863

Glavobolja koja traje danima i najčešći razlozi?

Glavobolja koja traje danima ne podrazumijeva samo da pacijent mora imati bolove u vratnom djelu kičme, ali može da trpi teške glavobolje i teške tegobe. Sve te tegobe su povezane sa sluhom, vidom i ravnotžom.

Mogu se javiti bolovi u vratu sa smanjenom pokretljivošću. Smanjena pokretljivost može biti umanjena na obje strane i lijevu i desnu a nekada i podjednako. Takođe, smanjena pokretljivost se odnosi i na savijanju glave prema naprijed ili nazad. Sve ovo, govori u kom segmentu bi trebalo tražiti blokade u kičmenom stubu. Kada se neka od navedenih blokada otkloni kiropraktičkim tretmanom onda ta pokretljivost postaje normalizirana.

Nažalost, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, doktori porodične medicine premalo obraćaju pažnju na pregled kičmenog stuba. Ukoliko pacijent ne može okrenuti glavu lijevo ili desno, a mlađe je životne dobi ili srednje životne dobi on ima blokadu u kičmenom stubu. Ako ima te blokade pacijent mora imati brojne tegobe a jedna od njih je glavobolja koja traje danima. Kada se pacijent javi sa ograničenom pokretljivošću u vratu, a brojnim tegobama odmah se mora povezati jedno sa drugim i reći da je taj pacijent za kiropraktiku. Takvi pacijenti često dolaze u cenatr za kiropraktiku Dr Boris i Bojana Škarica.

Glavobolja koja traje danima
Dr Boris Škarica

Dolaze i pacijenti koji se žale na samo jednu tegobu a to su bolovi u gornjem djelu vratne kičme. Takvi pacijenti se ponekad žale i da im se pojavi grba, a to je ustvari 7 vratni pršljen i tu se jave bolovi. Ne mora biti jako, ali ako je dugotrajno onda to značajno ometa pacijenta. Kada se obave snimci sve djeluje u redu, ali se pacijent žali da ima probleme. Tegobe koje još nastaju su osjećaj težine u ramenima, trnjenje u prstima, bol iza grudne kosti koja imitira srčane probleme, a srce je zdravo. Dešavaju se i otežani udisaji, tj nemogućnost dubokog udisaja a nalazi za pluća su u redu. Sve ovo uredno se može otkloniti kiropraktičkim tretmanima.

Pogledajte nevjerovatna izliječenja na linku ovdje.

Copyright © 2020 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite