+387 65 309 863
+387 65 309 863

Šta je kiropraktika i glavne razlike između liječenja rukama i liječenja lijekovima

Šta je kiropraktika najbolje opisuje Dr Boris Škarica primjenom manuelnih zahvata i tretmana kiropraktike a tome svjedoče hiljade zadovoljnih pacijenata koji su prošli kroz njegovu kiropraktičku praksu. Kiropraktika je svojevrsna fascinacija koja za naše podneblje zvuči nevjerovatno zato što naš čovjek nije navikao na takav metod liječenja, a koji je inače normalan i uobičajen u razvijenim zemljama.

Ovde su ljekari, a tako i pacijenti previše orijentisani prema medikamentoznoj terpaiji. Međutim, ta medikamentozna terapija nije jedini vid liječenja. Ona je samo jedan od mogućih vidova liječenja i ona ima neko svoje suvjereno dijelovanje u određenom dijagnostičkom spektru. U savremenim oboljenjima koji su povezani sa savremenim načinom života medikamentozna terapija nema posebnu efikasnost. Ona ima samo pomoćnu ulogu u ublažavanju tegoba, a nikako u njihovom otklanjanju. Zato je vrlo važno izabarati kvalitetnong kiropraktičara koji uspješno može otkloniti tegobe koje prate savremeni način života.

Razlozi zašto se i dalje forsira medikamentozna terapija je što je naš narod dugo bio pod uticajima različitih infekcija, epidemija i pandemija, ali se to uspjelo riješiti zahvaljujući savremenoj medicini. Ali sada na ovoj paleti patologije simptoma i tegoba koje se javljaju kod stanovništva ne dominiraju više infektivna oboljenja već dominiraju degenrativna oboljenja, a koja su posledica savemenog načina života. Tako da imamo masovne nezarazne bolesti i ne samo dijabetes i kardiovaskularna oboljenja nego oboljenja koja su povezana sa degenerativnim procesima kičme i koja su povezana sa određenim tipičnim položajima koje zauzima čovjek u savremenom životu. To može biti rad za računarom, nad pisaćim stolom, kompjuterom. I postoji još jedan fenomen a to je starenje koje uzrokuje drugačiji vid tegoba i zbog toga više nema uspješnog medikamenetoznog liječenja kakvo je bilo prije 30 godina.

Šta je kiropraktika

Sada je težište pomjereno ka nekim drugim oboljenjima, a naročito funkcionalnim poremećajima rada unutrašnjih organa i drugih organa koji su povezani sa kičmom. Ovakve tegobe se isključivo mogu riješti samo rukama. Na primer ne može se riješiti blokada pokretljivosti kičme na bilo kojem nivou sa tabletama. Mogu se otkloniti bolovi ali se ne može pokrenuti kičma koja je blokirana u jednom segmentu. To samo može uraditi manuelna medicina.

Za više informacija šta je kiropraktika pogledajte ovdje.

kiropraktika Sarajevo – Kiro centar Sarajevo

Za više informacija pozovite na 065 309 863.

Pogledajte nevjerovatna izliječenja na linku ovdje.

Copyright © 2021 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način i bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite