+387 65 309 863
+387 65 309 863

Koji su simptomi depresije? Danas se dijagnoza depresije postavlja sve češće. U najrazvijenijim temljama svijeta raste broj ljudi koji obolijevaju od ove bolesti koja najčešće pogađa ljude u zreloj životnoj dobi, u periodu najveće produktivnosti. Žene oboljevaju dvaput češće od mušaraca.

Depresiju karakterišu osjećaj neraspoloženja većeg ili manjeg intenziteta, bezvoljnost i pasiviziranje, praćen gubitkom interesa i zadovoljstva u svim aktivnostima. Osobe pogođene depresijom djeluju usporeno, umorno, a nekada mogu biti i uznemirene. Žale se na brojne tegobe i poremećaje, zaboravljivost, smušenost, slab san i druge tegobe. Osjećaju se manje vrijednim i krvim za vlastito stanje, a ponekad i probleme njihovih bližnjih, te se zbog toga povlače iz društvenog života, sve manje komuniciraju sa svojom okolinom, a ponekad razmišljaju i o samoubistvu ili ga i počine. Depresivna stanja, pogotovo ona koja su praćena razmišljanjem o samoubistvu obavezno se moraju liječiti, a sa
takvim osobama se mora postupati obazrivo i sa puno razmijevanja.

Koji su simptomi depresije


Postoje i stanja koja jako liče na depresiju, ali to nisu a mogu da daju odgovor na pitanje koji su simptomi depresije. To su pseudodepresije kod kojih neraspoloženje, zabrinutost i povlačanje u sebe nastaje kao posljedica prisustva brojnih tegoba i poremećaja kao što su glavobolja, zujanje u ušima, otežano gutanje, bolovi u vratu, ramenima, grudima, smanjena pažnja i memorija, umor i nesanica, napadi lupanja srca, teškog disanja i drugih tegoba koje se stalno smjenjuju, a svi nalazi su u redu. Većina ovih osoba mogu riješiti svoj zdravstveni problem manuelnim tretmanom vratne kičme od strane diplomiranog kiropraktičara, jer blokade funkcionalnih segmenata vratne kičme odgovorne su za smanjen dotok krvi prema glavi što uzrokuje pomenute tegobe, neraspoloženje i poremećaj senzornih i kognitivnih funkcija. Veliki broj osoba koje se liječe od depresije zapravo boluju od lažne depresije čiji uzrok je u kičmi, a ne u psihi oboljelog. Zbog toga ove osobe loše reaguju na medikamtoznu terapiju, a odlično na kiropraktičke zahvate.


Vidi više na BLOG stranici.

tel.: 065 309 863
dr spec.. med. Boris Škarica
diplomirani kiropraktičar sa diplomom iz Berlina

Pogledajte nevjerovatna izliječenja na linku ovdje.

Copyright © 2021 Dr Boris i Bojana Škarica. Sva prava zadržana.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se reprodukovati, prenositi, prepisivati, pohraniti u kakvom pretražnom sistemu. Ne smije se prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način i bez pismene dozvole.

Call Now ButtonPozovite